Terms and Condition

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

This statement sets out how MORE-MORE j.d.o.o (hereafter:”we” “us” or “our”), who operate this web site located at www.morebeachwear.com (hereafter: “the web site”), govern the use of internet pages and internet shops by the user.

User means every natural person with permanent or usual residence in the Republic of Croatia or outside the Republic of Croatia accessing the Website. The term User also refers to Registered User. Registered User is every natural person with full business capacity, registered for the use of the Webshop service on the Website, with permanent or usual residence in the Republic of Croatia or outside the Republic of Croatia. Webshop service is every service that enables Registered Users to purchase the More-More j.d.o.o. products through the Website. 

By accessing the Website via appropriate technological means of access and by using the Website, the User undertakes to comply with these General Terms and Conditions and agrees to be subject to the provisions of these General Terms and Conditions.

We may change our Terms and Conditions at any time by posting such changes on the web site. Your continued use of the web site after the announcement of changes shall mean that you are bound by the new Terms and Conditions.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Ovom izjavom  More-More j.d.o.o. (u daljnjem tekstu: „mi“, „nama“ ili „naše“) koji upravlja web stranicom koja se nalazi na www.morebeachwear.com (u daljnjem tekstu: „web stranica“) uređuje korištenje internet stranica od strane korisnika, te korištenje usluge Internetske trgovine. 

Korisnik označava svaku fizičku osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika. Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu fizičku osobu, koja se registrirala za korištenje Webshop usluge na web stranicama sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske. Webshop usluga je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda More-More j.d.o.o. putem web stranica.

More-More j.d.o.o. može promijeniti Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku objavljivanjem takvih promjena na web stranici. Vaša daljnja upotreba web stranice nakon promjena značit će da ste pristali na nove Uvjete korištenja. 

PRIVACY POLICY

Morebeachwear agrees to protect customers’ personal data in a way that it collects only necessary, basic information about customers/users that are necessary for fulfilling our obligations; inform customers about the way we collect information and regularly give customers a choice about how their data, including the decision whether or not to have their name removed from lists used for marketing campaigns. All user information is strictly confidential and is available only where such information necessary to perform the job. All staff of Morebeachwear and business partners are responsible for respecting the policy. As the data processing controller, we process your personal data you submit to us according to the principles and provisions of the EU General Data Protection Regulation 679/2016 (GDPR).

If you choose to subscribe to our newsletter, you accept to be added to our mailing list, which we use to occasionally update you on our latest products, pop-up sales, and promotions. To request your name be removed from our database, please contact us by e-mail at: info@morebechwear.com.

We may change this privacy statement at any time by posting such changes on the web site. Your continued use of the web site after the announcement of changes shall mean that you have agreed to the new privacy statement.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Morebeachwear pristaje štititi osobne podatke kupaca na način da prikuplja samo potrebne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su potrebni za ispunjavanje naših obveza. Svi su podaci o korisnicima strogo povjerljivi i dostupni su samo ako su takve informacije potrebne za obavljanje posla. Sve osoblje tvrtke Morebeachwear i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje politike. Kao voditelj obrade obrađujemo Vaše osobne podatke u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka, posebno u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 679/2016 (u nastavku: Opća uredba).

More-More j.d.o.o. prikuplja izravne osobne podatke privatnih osoba koje služe isključivo za identifikaciju pojedinca kao što su ime i prezime, puna adresa (adresa, grad i poštanski broj), kontakt telefonski broj, e-mail adresa, korisničko ime i lozinku kao i neizravne podatke kao što su ‘Cookies’ (praćenje), veza i informacija o sustavu uključujući vašu IP adresu, fizičku lokaciju, korišteni web preglednik i operativni sustav te demografske i interesne podatke. 

Kao poslovnu osobu tj. poslovnog korisnika od vas ćemo koristiti vaše ime i prezime, puna adresa (adresa, grad i poštanski broj), kontakt telefonski broj, e-mail adresa, korisničko ime i lozinku, adresu dostave, naziv i OIB vaše tvrtke kao i neizravne podatke kao što su ‘Cookies’ (praćenje), veza i informacija o sustavu uključujući vašu IP adresu, fizičku lokaciju, korišteni web preglednik i operativni sustav te demografske i interesne podatke.

Vaše osobne podatke koristit ćemo za upravljanje online kupnjom na našoj web stranici, kao i za obradu, slanje i primanje povrata Vaše narudžbe, slanje obavijesti o stanju isporuke ili u slučaju bilo kakvih problema s isporukom naručene robe.

Kao nas registrirani korisnik mate pravo zatražiti informacije o Vašim osobnim podacima koje držimo u bilo kojem trenutku. Možete nam se obratiti putem e-maila info@morebeachwear.com

Sve svoje osobne podatke koje ste sa nama podjelili možete u svakom trenutku pogledati, promjeniti ili obrisati u postavkama svog korisničkog računa. 

Ako se odlučite učlaniti na naš newsletter, prihvaćate da budete dodani na popis koji koristimo kako bi Vas povremeno obavijetili o najnovijim proizvodima i promocijama. Ako želite da vaše ime bude uklonjeno iz naše baze obratite nam se putem e-maila na : info@morebechwear.com.

More-More j.d.o.o. zadržava pravo izmjene izjave o zaštiti osobnih podataka u bilo kojem trenutku.

PRODUCTS & CONTENT

All the content, products and prices published on this web site are subject to change at anytime with out notice. We make all reasonable efforts to accurately display the photos and descriptions of our products, including the applicable colors; however, the actual color you see will depend on your computer system and we cannot guarantee that your computer will accurately display such colors.
It is your responsibility to ascertain and obey all applicable local, national and international laws (including minimum age requirements) in regard to the possession, use and sale of any item purchased from this website. By placing an order, you are agreeing that the products ordered will be used only in a lawful manner.

Documents, data and information published on the Website may not be reproduced, distributed or in any way used for commercial purposes without our express consent.

Documents, data and information published on the Website may be used only for the individual needs of Users, in full respect of all copyrights and property rights, and the rights of third parties.

PROIZVODI I SADRŽAJ

Sav sadržaj, proizvodi i cijene objavljeni na ovoj web stranici podložni su promjenama u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. 

Ulažemo napore da precizno prikažemo fotografije i opise naših proizvoda, uključujući odgovarajuće boje; međutim, stvarna boja koju vidite ovisit će o vašem ekranu i ne možemo jamčiti da će vaše računalo točno prikazivati boje.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez našeg izričitog pristanka.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju korištenjem web stranica te prihvaća koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

More-More j.d.o.o.neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

PAYMENT METHODS

Security statement

Entering and transferring of personal data and the credit card number is protected by SSL (specify degree and type of encryption SSL) provided by SSL certificate.

Authorization and payment of credit card works using the system WSPay ™ for authorization and payment card in real-time.

All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion, there is a possibility of a slight difference from the original price stated on our web site.

Registered Users may pay for products with credit cards and Paypal. 

We accept all major credit cards: Visa, MasterCard, American Express, and Diners Club debit. We also accept PayPal payments.

NAČINI PLAČANJA

Unos i prijenos osobnih podataka i broja kreditne kartice zaštićen je SSL-om (odredite stupanj i vrstu šifriranja SSL-a) koji pruža SSL certifikat.

Autorizacija i plaćanje kreditnom karticom funkcionira pomoću sustava WSPay ™ za autorizaciju i plačanje karticama u stvarnom vremenu.

Sva plaćanja bit će izvršena u Hrvatskoj valuti. Iznos koji će se teretiti s vašeg računa dobiva se konverzijom cijene eura u hrvatsku kunu prema trenutnom tečaju Hrvatske narodne banke. Prilikom naplate vaše kreditne kartice isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruga kreditnih kartica. Kao rezultat ove pretvorbe postoji mogućnost neznatne razlike u odnosu na izvornu cijenu navedenu na našoj web stranici.

Registrirani korisnici mogu plaćati proizvode na sljedeće načine: kreditnom karticom i Paypalom. 

Kreditne kartice koje prihvačamo: Visa, MasterCard, American Express i Diners Club. 

 

OF WEBSITE

The website design and all the text, graphics, information, content and other material displayed on the web site (or that can be downloaded from the website) are either the property of, or used with permission by, MORE-MORE j.d.o.o. and are protected by copyright, trademark and other laws and may not be used except as permitted in these Terms and Conditions or with the prior written permission of the owner of such material. Should you wish to use any material on this web site, please send an email to info@morebeachwear.com. You may not modify the information or materials located on this website in any way or reproduce or publicly display, perform, or distribute or otherwise use any such materials for any public or commercial purpose.

Select your currency
EUR Euro