Summer 2016

EDEN TOP
800 kn

BAGNOLE TOP
800 kn

BONJ TOP
800 kn

SAN POLO BOTTOM
650 kn

VLAKA BOTTOM
750 kn

LONE BOTTOM
650 kn

MULINI BEACH ONE PIECE
1,600 kn

BONJ TOP
800 kn

LONE BOTTOM
650 kn

BALE TOP
650 kn

DUBOVICA BIKINI SET
1,100 kn

ZAVALA ONEPIECE
1,600 kn

VIRA TOP
800 kn

EDEN TOP
750 kn

BONJ TOP
750 kn

DOL REVERSIBLE TOP
800 kn400 kn

BASINA TOP
755 kn375 kn

PERNA TOP
755 kn375 kn

LONE BOTTOM
650 kn

LOZNA REVERSIBLE BOTTOM
550 kn225 kn

VLAKA BOTTOM
700 kn

ST. KLEMENT REVERSIBLE BOTTOM
700 kn350 kn

MLINI REVERSIBLE BOTTOM
550 kn275 kn

PALMIŽANA BOTTOM
700 kn

STIPANSKA REVERSIBLE ONEPIECE
1,600 kn1,120 kn

MULINI BEACH ONEPIECE
1,600 kn

DOL REVERSIBLE TOP
800 kn400 kn

VIRA TOP
800 kn560 kn

BASINA TOP
755 kn375 kn

PERNA TOP
755 kn375 kn

PALMIŽANA BOTTOM
700 kn350 kn

MLINI REVERSIBLE BOTTOM
550 kn

VLAKA REVERSIBLE BOTTOM
700 kn490 kn

STIPANSKA REVERSIBLE ONEPIECE
1,600 kn1,120 kn

DOL REVERSIBLE TOP
800 kn400 kn

BASINA TOP
755 kn375 kn

MLINI REVERSIBLE BOTTOM
550 kn275 kn

VLAKA REVERSIBLE BOTTOM
700 kn350 kn

PALMIŽANA BOTTOM
700 kn350 kn

STIPANSKA REVERSIBLE ONEPIECE
1,600 kn800 kn

LOZNA REVERSIBLE BOTTOMS
550 kn385 kn

ST. KLEMENT REVERSIBLE BOTTOM
550 kn385 kn

DOL REVERSIBLE TOP
800 kn400 kn

ST. KLEMENT REVERSIBLE BOTTOM
700 kn350 kn

MLINI REVERSIBLE BOTTOM
550 kn275 kn

MLINI REVERSIBLE BOTTOM
550 kn275 kn

DOL REVERSIBLE TOP
800 kn400 kn

ST. KLEMENT REVERSIBLE BOTTOM
700 kn350 kn

PERNA TOP
750 kn375 kn

VLAKA REVERSIBLE BOTTOM
700 kn350 kn

LOZNA REVERSIBLE BOTTOM
550 kn275 kn

HVAR ONEPIECE
1,600 kn1,120 kn

HVAR ONEPIECE
1,600 kn1,120 kn

HVAR ONE PIECE
1,600 kn1,120 kn

HVAR ONEPIECE
1,600 kn1,120 kn